kürəviyyət

kürəviyyət
ə. yumruluq, yuvarlaqlıq

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Mingachevir reservoir — from space Location Mingachevir Coordinates …   Wikipedia

  • boy — 1. is. 1. Bədənin uzunluğu; qədd, qamət. Boyu uca adam. Boyu qısa. Sənin boyda. Bir boyda. – Bir balaca boyu var, ev dolusu toyu var. (Tapmaca). // Bədən quruluşu, bədəndə tənasüb. O qadının heç boyu yoxdur. 2. Ümumiyyətlə, uzunluq. Gəbənin boyu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ovalıq — is. coğr. Dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşən düzənlik; hər hansı düzən yer; düzənlik. Kür Araz ovalığı. – Azərbaycan ərazisində geniş düzənliklər və ovalıq larla bərabər dərin dərələr və yüksək dağlar da vardır. M. Qaşqay …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səth — is. <ər.> 1. Bir şeyin xarici tərəfi, üst tərəfi, üz tərəfi. Yer kürəsinin səthi. Taxtanın səthi. 2. Səviyyə. Pəncərənin yarısı küçənin səthindən aşağı olduğu üçün bütün zibilləri yel daşıyıb, buraya toplardı. Ç.. // riyaz. Həndəsi cismi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şlüz — <alm.> 1. tex. Gəmilərin suyu müxtəlif səviyyədə olan çay və kanallardan keçməsi üçün xüsusi hidrotexniki qurğu. Gəmimiz birinci şlüzə daxil oldu. M. İ.. Biz birinci darvazadan keçdik, kanalın ilk şlüzündə dayandıq. M. C.. 2. tex. Çayda,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”